О нама

Зашто Канцеларија за младе?

Младе наше заједнице видимо као огроман ресурс развоја и будућности, нарочито у времену брзих промена и залажемо се за политику наклоњену младима, која ће користити заједници и друштву. Циљ канцеларије за младе као и њених партнерских организација јесте побољшање квалитета живота младих и што активније и корисније коришћење њиховог слободног времена, које они углавном проводе неорганизовано.

ЗАТО је формирана Канцеларија за рад са младима као сервис за младе при локалној самоуправи која је заједно са релевантним институцијама за младе, организацијама младих и за младе, активан ресурс који свакодневно ради на имплементацији и реализацији цилљева Националне стратегије за младе, односно на констатном повећању квалитетаа живота омладине у нашој заједници. Канцеларија није заснована на чланству већ на добровољном удруживању и сарадњи са орагнизацијама, институцијама и појединцима са којима ради у инетересу младих. Формирањем Канцеларије за рад са младима општине Пландиште наша заједница показала је одговорност према младима. Канцеларија за младе Општине Пландиште основана је 7. новембра 2008. године, у складу са циљевима Нациналне стратегије за младе.

Циљеви канцеларије за младе

Канцеларија је оперативно тело, које обједињује рад свих служби које се баве младима, израђује планове, координира активности и усклађује акције са циљем да:

  • Решава и Брине о приоритетним проблемима младих како би се повећао степен квалитета живота омладине у свим доменима;
  • Сарађује са локалним организацијама и иницијативама младих;
  • Обезбеди учешће младих у свим телима чији рад их се директно или индиректно тиче;
  • Пронађе нове могућности финансирања програма за младе у Пландишту и омладинских пројеката ради на повећању средстава и улагања намењених младима;
  • Израђује стратешке документе везане за младе на локалном нивоу;
  • Пружа подршку омладинским организацијама и иницијативама у Пландишту;
  • Иницира сарадњу са сродним институцијама на покрајинском, националном и интернационалном нивоу.

Циљна група Канцеларије за младе

Канцеларија за младе Општине Пландиште ради у корист младих узраста од 15 до 30 година. Млади којима се Канцеларија бави живе на територији Општине Пландиште различтог су социјалног и друштвеног статуса, као и националног, верског, сексуалног, политичког и другог опредељења и удружени су у неформалне и/или формалне групе грађана, чланови и чланице су омладинских и других организација, удружења, клубова и сл.

Канцеларија за Младе од свог отварања до данас броји 20-так волонтера, успоставили смо добру сарадњу са другим омладинским организацијама и институцијама као што су Црвени Крст, КОЦ „Вук Караџић“, ЦСР Пландиште и др.

Начин финансирања и одрживост Канцеларије за младе

Формирање и основно функционисање обезбеђује се уз финансијску подршку Општине Пландиште и Министарства омладине и спорта Републике Србије, док ће се одрживост обезбедити аплицирањем Канцеларије код различитих домаћих и страних фондација које подржавају пројекте намењене младима.

Будући планови Канцеларије за Младе су даље промовисање Националне стратегије за младе (развијање и промовисање здравих стилова живота, квалитетног слободног времена, културе, спорта, заштите животне средине, волонтеризма и активизма, побољшање социјалног статуса младих…)

Скројите своје место по својој мери! Ако знате шта фали у Вашем месту и желите нешто да урадите поводом тога, дођите да заједно осмислимо како.

Обратите нам се са идејама, инцијативама и пројектима од значаја за младе и заједно ћемо их спровести у дело или пронаћи начин за њихово финансирање.

Пишите нам на тему конкурса за које сте чули, пројектима или пројектним идејама које имате, о акцијама које желите да спроведете или било шта што Вас интересује.