На  основу члана   46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник РС“,  број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), члана 3. Одлуке о додели новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 23/2016) и чл. 53. Пословника Општинског већа општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 40/2019), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 28.02.2022. године, донело је Закључак о расписивању Конкурса за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 2021/2022 годину и расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

 

Комплетан текст Конкурса можете преузети овде.

Пријаву на Конкурс можете преузети овде.