На основу члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 29/2018, 10/2019 и 15/2019) , члана 55. став 4. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 24/2017), члана 39. Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 8/2018 и 7/2019), члана 4. Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају („Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018) и члана 2. Решења о утврђивању висине регресирања трошкова  превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период септембар – децембар 2019.године („Службени лист општине Пландиште“, број 18/2019), Општинска управа општине Пландиште расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ

Oпштинска управа Пландиште расписује Јавни позив за остаривање права на финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују.

Средства за финансирање овог права обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2019. годину.

Циљ позива: Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву.

Сврха позива: Обезбеђивање регресираних карата за превоз средњошколаца који свакодневно путују места становања до места школе.

Услови: Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који СВАКОДНЕВНО путују од места становања до места школе.

 

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Образац 1 можете прузети овде.

Образац 2 можете преузети овде.