На основу члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 29/2018, 10/2019 и 15/2019) , члана 55. став 4. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 24/2017), члана 39. Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 8/2018 и 7/2019), члана 4. Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају („Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018) и члана 2. Решења о утврђивању висине регресирања трошкова  превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период септембар – децембар 2019.године („Службени лист општине Пландиште“, број 18/2019), Општинска управа општине Пландиште расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ

Oпштинска управа Пландиште расписује Јавни позив за остваривање права на финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују.

Средства за финансирање овог права обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2019. годину.

Циљ позива: Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву.

Сврха позива: Обезбеђивање регресираних карата за превоз средњошколаца који повремено/викендом путују до средњих школа.

Услови :Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ путује од места становања до места школе.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Образац 1 можете прузети овде.

Образац 2 можете преузети овде.