На основу члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 29/2018, 10/2019 и 15/2019), члана 55. став 3. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 24/2017), члана 39. Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 8/2018 и 7/2019) и члана 4. Правилника о финансирању трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Пландиште у домовима ученика („Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018), Општинска управа општине Пландиште расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ  ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА

Oпштинска управа Пландиште расписује Јавни позив за остваривање права на финансирање трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Пландиште у домовима ученика.

Средства за финансирање овог права обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2019. годину.

Циљ позива: Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима.

Сврха: Обезбеђивање помоћи за финансирање трошкова смештаја социјално угрожених средњошколаца.

Услови: Право на учешће по овом Позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који су остварили право на смештај у домовима ученика, а који су у систему социјалне заштите.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Образац 1 можете прузети овде.

Образац 2 можете преузети овде.